Opstellingen

Systemisch werk – Familie opstellingen

 

Dat het gezin waarin je opgroeit een grote impact heeft op je gedragspatronen, overtuigingen en emoties is makkelijk te begrijpen. Je relatie met je ouders en broers en zussen vormen een basisimprint voor de manier waarop je relaties in je leven aangaat, vorm geeft en verbreekt. Daarnaast geven je ouders je een manier van kijken naar de wereld en je tot de wereld verhouden mee. 

 

Ook de ervaringen van onze (verre) voorouders kunnen ons nog sterk beïnvloeden. Hun trauma's en talenten kunnen een rol in ons leven spelen. Bijvoorbeeld: het lot van onze voorouders kan in volgende generaties zelfs leiden tot angststoornissen of psychoses.

 

Een opstelling is een methode om inzicht te krijgen in deze (onzichtbare) dynamieken in een familie en de impact ervan op jouw leven. Het doel van de opstelling is allereerst de dynamieken zichtbaar maken. Een gevolg hiervan is dat vaak duidelijk wordt wat nodig is om verandering te realiseren.